Metoda Warstwy®

System Rozwoju Osobistego i Wewnętrznej Odnowy

O metodzie

Metoda Warstwy®  to system rozwoju pozwalający wydobyć wewnętrzne zasoby spokoju i zbudować odporność. Nasze wzmocnienie przebiega na poziomie świadomości, fizyczności, emocji, głosu, intelektu, energii oraz relacji interpersonalnych. 

Lata poszukiwań i praktyka wschodnich i zachodnich metod rozwoju umysłu, emocji i ciała zrodziły potrzebę połączenia najlepszych rozwiązań w spójną całość. Poszukiwanie wysokiej skuteczności razem z chęcią zajmowania się samą esencją przyczyniły sie do powstania systemu rozwijającego najskuteczniejsze techniki – Metody Warstwy. Jest to system rozwoju osobistego zorientowany na odzyskanie świadomość na wszystkich 7 poziomach człowieka: od mądrości ciała po korzystanie z podświadomości. Celem metody jest uzyskanie możliwie najgłębszego kontaktu z sobą i odbudowanie wewnętrznych zasobów. Korzyści z zastosowania Metody to usunięcie stresu i zastąpienie go harmonią, podniesienie wewnętrznej odporności, pogłębienie wiedzy o własnym życiu wewnętrznym, przezwyciężenie blokad i obaw, osiąganie więcej niż mamy obecnie.

Nazwa Warstwy. Cywilizacja, w której żyjemy cechuje się kultem umysłu. Jednak sama psychika nie wystarcza, a wręcz nas ogranicza. Bez energetyki niewiele zdziałamy. Jednocześnie żeby istotna zmiana, rozwój lub sukces były trwałe trzeba je ugruntować w ciele. Dlatego w Metodzie Warstwy® rozwijamy kompleksowe podejście do rozwoju i postrzegamy człowieka jako składową 7 warstw, które wzajemnie się przenikają i na siebie oddziałują. Stąd nazwa – Metoda Warstwy®, pochodząca od głównych warstw, kluczowych dla wzrastania człowieka: warstwy fizycznej, warstwy emocjonalnej, warstwy głosu, warstwy intelektualnej, warstwy energetycznej, warstwy świadomości, warstwy interpersonalnej.

Narzędzia i efekty. Metoda Warstwy® to zestaw technik i ćwiczeń, dzięki którym możliwe jest głębokie zrozumienie i poznanie własnych mechanizmów na 7 poziomach – 7 warstwach. Dzięki wglądowi w siebie, dowiadujemy się w pełni jaki świat stworzyliśmy wokół nas i jak to na nas wpływa. Docieramy do informacji dlaczego coś nam się udaje, a coś nie wychodzi. Ponieważ to my sami aktywnie współtworzymy świat wokół nas, każda zmiana wymaga silnego bodźca zainicjowanego wewnątrz nas samych. Tak rozpoczyna się podróż w głąb siebie poprzez warstwy, z których się składamy. W Metodzie Warstwy, zakłada się, że proces wewnętrznego rozwoju rozpoczyna się od pozbycia się bieżącego, jak i skumulowanego stresu. Podczas treningów i warsztatów skutecznie pomagamy uwolnić stres i napięcia zarówno z poziomu ciała jak i z poziomu emocji. Powraca poczucie harmonii i wewnętrznego spokoju. Pojawia się potrzebny dystans i przestrzeń do bardziej efektywnego zarządzenia codziennymi wyzwaniami.

Oczyszczenie ze stresu już samo w sobie jest wartością, chociaż jest to dopiero pierwszy krok w procesie wewnętrznego rozwoju człowieka. Dalszy rozwój zaczyna się od dotarcia i wzmocnienia poszczególnych warstw i przebiega w kolejnych etapach od pracy z ciałem aż do pracy ze świadomością.

Celem metody jest powrót do pełnego i głębokiego kontaktu z sobą; z wszystkimi naszymi kluczowymi warstwami. Ich przywrócenie i zintegrowanie, pozwala zauważać i interpretować informacje, których dotąd nie dostrzegaliśmy, a które dają nam kompletny obraz tego, co się dzieje w nas i wokół nas. Dzięki temu więcej wiemy, więcej widzimy, więcej czujemy. Nasze decyzje nareszcie są optymalne, ponieważ bazują na komplecie informacji. Dokonujemy nowych – optymalnych wyborów, rozwijamy nasze postawy i zachowania na sprawcze.

Istotne są granice. W metodzie akcentujemy znaczenie poznawania i wyznaczania własnych granic na poziomie każdej z warstw. Rozpoczynamy od wyznaczania granic ciała fizycznego ponieważ jest to najbardziej namacalna i widoczna warstwa. Umiejętności wykształcone w warstwie ciała są stopniowo rozszerzane na inne warstwy. Odnalezienie granic i pojemności emocjonalnej ciała jest pomostem do wytyczania i utrzymywaniu granic fizycznych, emocjonalnych, mentalnych, energetycznych oraz międzyludzkich.

Dla kogo. Narzędzia przekazywane w systemie Warstwy® niezbędne są każdemu współcześnie żyjącemu człowiekowi. Stosują je osoby pracujące w stresie, chcące poprawić stan zdrowia, pogłębić wiedzę o sobie, rozwinąć świadomość, zwyciężyć swoje obawy i lęki lub chcące osiągnąć więcej niż to co mają obecnie. W obecnych czasach, w wyniku intensywnej interakcji z otoczeniem, przeładowania informacjami i bodźcami u większości ludzi automatycznie zakłócana jest naturalna harmonia pomiędzy poszczególnymi warstwami tworzącymi człowieka. Zatracana jest własna droga, dająca stabilność i bezpieczeństwo. Utrwalane są niekorzystne schematy działania, myślenia i czucia. Metoda dedykowana jest wszystkim działającym w napięciu, w presji czasu, presji obowiązków rodzinnych i zawodowych (presji projektów, szefa lub klientów). Proponowane narzędzia są niezbędne osobom chcącym się rozwijać wewnętrznie lub szukających sposobów budowania wewnętrznego spokoju i odporności. Wierzymy, że silny i szczęśliwy człowiek może przekazywać swoje szczęście dalej. W ten sposób poprawiamy jakość życia swoją i swojego otoczenia.

O autorze

Nazywam się Adam Wiśniewski. Przez  ostatnie 16 lat pracowałem dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierowałem też spółką doradczo-sprzedażową. Bez względu na pełnioną rolę czy instytucję, wszędzie brakowało głębi kontaktu i korzystania z potęgi potencjałów dostępnych dla każdego człowieka, zupełnie nie wykorzystywanych w świecie, w którym liczy się tylko logika. Widziałem jak na każdym kroku, za podkreślaną racjonalnością działania, buzują niewyrażone emocje, lęki, frustracje, ukryte pragnienia. Wiele osób wokół mnie zapominało o sobie i własnych, naturalnych zasobach wewnętrznych. Wypalało się w swojej pracy lub zatracało, płacąc za to zdrowiem, utratą szczęścia swojego i rodzin oraz brakiem czasu dla bliskich i siebie. Dlatego równolegle rozwijałem obszar rozwoju osobistego i życia wewnętrznego. Czerpałem z wielu nurtów i szkół, poznawałem i doświadczałem. Moja ścieżka rozwoju prowadziła przez jogę, qigong, techniki pracy sercem, focusing[1] z felt sense[2], TRE[3], zachodnie nauki o ludzkim poznaniu oraz kursy psychologii i szkoły trenerskie. W wielu nurtach znajdowałem istotne składowe, ale osobno, każdy był niekompletny i nie wystarczał. Dostrzegłem, że odnajduję wiele potrzebnych mi elementów w wyraźnie różnych podejściach. Zacząłem pracować nad połączeniem zachodnich i wschodnich praktyk w spójną całość, tak aby stworzyć model, który pomagałby mi na wielu poziomach równocześnie. Mi, jako człowiekowi cywilizacji zachodniej, ale jednocześnie osobie świadomej bogactwa innych kultur. Ostatecznie, w jednym kompletnym systemie, zintegrowałem współczesne nurty rozwoju (coaching, focusing, felt sense, komunikacja bez przemocy, TRE, kinezjologia) z technikami starożytnymi (joga, qigong, medytacja, akupresura). Tak powstała Metoda Warstwy®, która pozwala na niebywały wzrost naszych zasobów wewnetrznych, i która, jak głeboko wierzę, może pozwolić każdemu z nas żyć absolutnie pełniej, jeszcze bardziej świadomie i bez stresu.

[1]Focusing to kierowanie uwagi do wewnątrz siebie i skupienie się na subtelnej i nieokreślonej świadomości ciała. [2]Felt sense jest odczuwany w ciele, jest to całościowe poczucie danej sytuacji czy dawnego stanu lub czegoś co się pojawia, jak np. jakiś pomysł czy wgląd. [3]Trauma Releasing Exercises – ćwiczenia polegająca na uruchomieniu w ciele wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od stresu i traumy.

 

7 warstw człowieka w Metodzie Warstwy®

Warstwa ciała

Pracę z warstwami rozpoczynamy od przywracania świadomości i mądrości ciała. Jest to element konieczny dotarcia do kolejnych warstw człowieka. Ciało jest elementem fizycznym, widocznym, niezaprzeczalnym. Tu zaczynamy. Wyznaczenie fizycznych granic ciała i pojemności ciała na emocje pomaga w wytyczaniu i utrzymywaniu granic fizycznych emocjonalnych, energetycznych, międzyludzkich. Zaczynamy od ciała, by nasze umiejętności stopniowo rozszerzać na kolejne warstwy. Stosujemy  techniki opanowania oddechu i budujemy świadomość oddechu, będącego pomostem do kolejnej warstwy, jaką są emocje.

Warstwa emocji

Moduł ten udrażnia docieranie do sfery emocjonalnej i daje narzędzia kontrolowania i kierowania własnymi emocjami. Uczy katalogowania emocji, pełnej cielesnej identyfikacji i rozpoznawania ich energetycznego zabarwienia. Stosujemy tzw. focusing (skupienie się na świadomości ciała) i felt sense (odczuwanie w ciele) w celu dotarcia i poznania siebie w tym obszarze. Emocje stanowią zaawansowany system informacyjny. Należy nauczyć się z niego czytać aby zyskać dodatkowe kompetencje obserwacji siebie i świata. Emocje dostarczają nam informacji potrzebnych dla ochrony ciała, umysłu i serca. Uczymy się rozmieć informacje, które dostajemy dzięki naszemu systemowi emocjonalnemu.

Warstwa głosu

Warstwa głosu ma na celu uwolnienie wewnętrznej siły, która drzemie w każdym z nas. Nasz głos ma swoje wnętrze. Posiada barwę, kaształt, wielkość i znaczenie.  Poprzez techniki, oddechowe, proste ćwiczenia fizyczne dochodzimy do własnego głosu – pełnego, mocnego, osadzonego, spokojnego. Po pracy na tej warstwie, oddech staje się głębszy a głos pewniejszy i niższy. Wzrasta poczucie pewności siebie. Techniki stosowane podczas zajęć pozwalają nie tylko pracować fizycznie nad głosem, ale też budują pewność, otwierają i uspokajają.

Warstwa mentalna

W warstwie zarządzania myślami uczymy się technik rozpoznawania i selekcji myśli i nimi kierowania. Nasze mózgi lubią automatyzm i często zarzucają nas myślami zbytecznymi lub nas obciążającymi. Uczymy metod pozbywania się ruminacji (stan umysłu, w który mózg męczy się bez końca nad jakimś zagadnieniem i intensywnie myśli na jakiś, często niechciany temat). Proponujemy budowanie świadomości, że nasze myśli nie są tożsame z nami; stanowią tylko jedną z warstw nas tworzących. W module tym zajmujemy się technikami kierowania własnymi myślami i sposobami korzystania z naturalnych skłonności naszego umysłu. Rozwijamy tolerancję i dystans do własnych myśli oraz techniki zmiany optyki mentalnej.

Warstwa energetyczna

Człowiek jest nie tylko fizycznym ciałem w świecie materialnym, ale rownież polem energetycznym. Praca z własną energią i jej pobudzenie stanowi bazę do poznawania kolejnych warstw człowieka. Zharmonizowany i odpowiednio wysoki poziom energii ma wpływ na nasze samopoczucie zarówno fizyczne jak i emocjonalne. Każde uczucie lub doznanie, które w danej chwili nie ma podstaw fizycznych (np. bicie serca spowodowane biegiem, lub ból spowodowany fizycznym uderzeniem się), jest spowodowane zakłóceniami w energetyce organizmu. Jest to typowy sposób przekazywania informacji energetycznych do świadomości poprzez doznania w ciele fizycznym. Przygladamy się tej warstwie i stosujemy techniki pozwalające poorawić samopoczucie i siły witalne.

Warstwa świadomości

”Prawda o tym, kim jesteś to świadomość: nie twoje imię, nie twoje ciało, nie twoje emocje i nie twoje myśli. To są tylko przykrywki, które przychodzą i odchodzą. (..) Świadomość jest wolna. Nie jest ograniczona żadną nazwą czy koncepcją. (..) Jesteś czystą świadomością. Zawsze byłeś wolny, bo zawsze byłeś świadomością” – Gangaji. W każdym człowieku istnieje wymiar świadomości. To jest istota tego, kim jesteśmy. Można go nazwać obecnością, uwagą, wolną lub bezwarunkową świadomością. Poszukiwanie tego wymiaru jest  celem naszej pracy w tej warstwie. W warstwie tej przyglądamy się postrzeganiem czasu, świata, naszej relacji wobec „tu i teraz”, optyce niedualistycznej, pracy sercem oraz innych aspektach istoty ludzkiej.

Warstwa relacji z ludźmi

Ta warstwa jest nie tylko bardzo ważna dla naszego szczęścia; człowiek żyjący pełnią potrzebuje dobrych relacji z ludźmi. Warstwa ta jest też rodzajem testu, jak poukładaliśmy sobie poprzednie warstwy ponieważ twoje reakcje na innych są barometrem wyznaczającym odbiór samego siebie. To, jak postrzegamy innych, mówi więcej o nas samych niż o nich. Nie możesz kochać lub nienawidzić jakiejś cechy drugiego człowieka, jeśli nie odzwierciedla cechy, którą kochasz lub nienawidzisz w sobie. Odczuwasz pociąg do ludzi podobnych do siebie, nie darzysz sympatią ludzi przejawiających cechy, za którymi nie przepadasz u siebie. Ponadto, dopóki ulegamy złudzeniu, że nasze życie jest zależne od akceptacji innych, nie możemy funkcjonować w całej pełni życia – dopóki rządzi nami świadomy lub nieuświadomiony ból odrzucenia czy nieakceptacji, nie jesteśmy istotami w pełni wolnymi.

Proces budowy harmonii, siły i doskonałości

Odbudowa wewnętrznej harmonii, budowanie siły, a ostatecznie indywidualnej doskonałości odbywa się poprzez powrót do kontaktu z warstwami, z których się składamy. Człowiek będący w kontakcie z całym sobą (swoimi warstwami) osiąga wewnętrzną harmonię i staje się silny.

Każdy człowiek posiada indywidualne, niezbywalne zasoby dające siłę i energię do życia w pełni i działania. Metoda Warstwy® pozwala zidentyfikować i przywrócić te zasoby w każdej z warstw. W efekcie poznania i wglądu w siebie, uzyskujemy odpowiedzi na najważniejsze dla istoty ludzkiej pytania: Kim jestem? Dlaczego jestem tu gdzie jestem? Co przeszkadza mi osiągnąć to czego pragnę/potrzebuję? Jak osiągnąć to czego pragnę/potrzebuję?

Warstwy® to system informacji, który uczymy się stosować, a który jest wbudowany w każdą osobę.