Warstwy® Biznes – szkolenia dla firm i organizacji

Kompleksowe narzędzia rozwoju pracowników i kadry zarządzającej

Zarządzanie Stresem

Zarządzanie i wywiązywanie się z budżetów, terminów i zakresów generują stres i emocje. Stres informuje nas, że w danym momencie czegoś zaczyna być za dużo, coś dzieje się za szybko lub zbyt nagle. Emocje to system informacji, mówiący  czy się do czegoś zbliżać czy utrzymywać dystans. Są to cenne informacje, które należy umieć wykorzystywać żeby móc dłużej, nieinwazyjnie dla siebie i skutecznie pracować. Monitorowania siebie i kierowania stresem uczą techniki Metody Warstwy® umożliwiające pełny kontakt z sobą na 7 poziomach – na 7 warstwach. Pozwala to ochraniać siebie przed mocnym stresem poprzez wczesne wychwytywanie sygnałów z ciała, emocji, umysłu, świadomości i własnej energetyki. Jednoczesnie uczestnicy zdobywają narzędzia do stosowania tu i teraz w celu nie tylko redukcji napięcia, ale budowania odporności na stres.

Jesli interesuje Państwa program, prosimy o kontakt .

Opiekun program: Adam Wisniewski, +48 602 222 295, info@warstwy.eu


Wydobywanie zawodowej doskonałości

W pracy Metodą Warstwy®, rozwój pracownika dokonuje się na 7 poziomach – 7 warstwach: warstwie intelektualnej, energetycznej, świadomości, emocjonalnej, głosu, fizycznej oraz warstwie interpersonalnej. Poprzez pracę ze świadomością i skupienie na sygnałach płynących z emocji i ciała uzyskujemy dostęp do głębokich, indywidualnych potencjałów. Pozwala to korzystać z zasobów wewnętrznych, które dotąd ignorowaliśmy. Dzięki temu więcej wiemy, więcej widzimy i czujemy. Nasze projekty, decyzje, komunikacja stają sie pełniejsze i optymalne, ponieważ bazują na komplecie informacji. Powoduje to, ze znacząco zwiększa się efektywność pracy, jakość porozumiewania się i skuteczność w rozwiązywania problemów. Nasza postawa staje się bardziej systemowa –  jesteśmy bardziej uważni na powiązania wewnątrz firmy, struktury, procesy i ludzi.

Jesli interesuje Państwa program, prosimy o kontakt.

Opiekun program: Adam Wisniewski, +48 602 222 295, info@warstwy.eu

Leadership – kuźnia przywódców

Liderzy to jednostki, za którymi ludzie sami gotowi są podążać. Drogą do osiągnięcia postawy lidera jest głębokie poznanie i opanowanie siebie poprzez zintegrowanie wewnętrzne na kilku poziomach (warstwach). Konieczna jest też umiejętność rozpoznawania i wzmacniania odpowiednich zasobów (Warstw) u podwładnych. Do tego dochodzi umiejętność pełnego komunikowania i  zintegrowania zes­połu. Wszystke te właściwości wydobywa i rozwija Metoda Warstwy®. Dogłębne poznanie siebie i zastosowanie narzędzi z wszystkich 7 warstw zapewnia  odczuwanie, porozumienie i komunikację z zespołem na poziomie dotąd rzadko spotykanym w biznesie.

Jesli interesuje Państwa program, prosimy o kontakt.

Opiekun program: Adam Wisniewski, +48 602 222 295, info@warstwy.eu

Kreatywność i innowacyjność

Kreatywność jest naturalną cechą osób mających pełny kontakt z sobą. Metoda Warstwy® uczy w jaki sposób uzyskać głęboki kontakt z sobą na 7 poziomach (7 Warstwach). Dlatego zapraszamy firmy do pobudzenia kreatywności u swoich pracowników. Praca i korzystanie z naszych wewnętrznych zasobów Metodą Warstwy® manifestuje sie w postaci innowacyjnych projektów i rozwiązań niedostępnych z dotychczasowych poziomów.  Dzięki metodzie, proces kreacji lub szukania innowacyjnych rozwiązań jest drożny. Nowe pomysły, nowe zastosowania, nowe produkty i sama twórczość wypływają z naszego wnętrza. Wewnętrza integracja odblokowuje idee dotąd z pewnych powodów blokowane.  

Jesli interesuje Państwa program, prosimy o kontakt.

Opiekun program: Adam Wisniewski, +48 602 222 295, info@warstwy.eu

Work life balance

Work Life Balance (WLB), czyli równowaga między życiem zawodowym i osobistym to umiejętnośc, której się uczymy. Praca jest integralną częścią życia każdego dorosłego człowieka, i zarówno jej nadmiar, jak i brak ma fatalne skutki. Zaniedbanie równowagi między życiem osobistym i pracą prowadzi do takich zjawisk wśród pracowników jak: spadek wydajności, zmniejszenie zaangażowania i kreatywności, niechęć do zmian i brak entuzjazmu. Jednocześnie pojawia się wzrost liczby nieobecności z powodu chorób psychosomatycznych i zaburzeń nerwicowych, a także notuje się wzrost problemów rodzinnych pracowników. Program pomaga wypracować równowagę WLB uznając, że pierwszym i kluczowym miejscem powstawania zaburzenia lub utrzymania WLB jest nasza głowa i mentalność, gdzie tworzymy wzorce, przekonania, uprzedzenia, potrzeby i wartości. Dlatego pracujemy nad identyfikacją indywidualnych potrzeb i budowaniu wewnętrznej równowagi na poziomie umysłu, emocji i ciała. Przyglądamy się też innym istotnym destruktorom WLB, a zwłaszcza sztucznemu oddzielaniu i izolowaniu pracy i życia osobistego. Bardzo powszechne nadal udawanie, że równowagę utrzymamy poprzez silną izolację i podział życia na dwa niezależne światy - zawodowy i osobisty jest pułapką, która jedynie gruntuje destruckcyjny stan. Nasze podejście do WLB zaleca holistyczne podejście do naszego życia jako składowej wzajemnie przenikających się obszarów zawodowych i osobistych. Uświadamiamy uczetnikom programu obiekywne mechanizmy, które na nas działają i sprawne sposoby radzenia sobie z nimi.

Jesli interesuje Państwa program, prosimy o kontakt .

Opiekun program: Adam Wisniewski, +48 602 222 295, info@warstwy.eu

Kontakt i zapytania ofertowe dla firm i organizacji: +48 602 222 295 info@warstwy.eu